O projektu

Projekt Stavební výkresy je moderní studijní opora pro kreslení výkresů stavební části, zejména výkresů architektonicko-stavebního řešení. Opora obsahuje grafické značky a šablony, které jsou potřebné pro zpracování studentských prací v programech podporujících počítačové projektování staveb (CAD, BIM). Rádi bychom upozornili, že v případě se jedná o doporučené a nezávazné nastavení. Tyto se však mohou lišit dle druhu vytvářené dokumentace či zvyklostí uživatelů, kteří program používají.

Připomínky a námety směřujte prosím na e-mailovou adresu: vykresy -dot- staveb -at- gmail -dot- com.

Řešitelský tým projektu

Řešitel Spoluřešitelé
Josef Remeš prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
Ing. Kateřina Komínková
Ing. Lukáš Žižka
Ing. Petr Blažek

Autoři dílčích částí

ArchiCAD Petr Blažek
Lukáš Žižka
AutoCAD Josef Remeš
Kateřina Komínková
Tomáš Karásek (ocelové konstrukce)
Revit Peter Jirát

Poděkování

Součástí opory jsou i soubory, které poskytli ze svých zdrojů různí autoři. Snažili jsme se, pokud bylo známo, odkud soubor pochází, získat jeho souhlas k použití. Tímto všem, kteří souhlas poskytli, děkujeme za vstřícnost a ochotu. Dále děkujeme všem, kteří vyplnili i dotázník související s projektem a podíleli se i na připomínkování opory.

Jmenovitě mezi ně patří: alfred, Pavel Blažíček, Břeťa Brázdil, Radim Čech, Petr Kacálek, Radim Kolář, Vladimír Michl, Toník Mléčka, Petr Pátra, Petr Schneider, Miroslav Šišák, Martin Vavrečka.

Opora byla vytvořena za finanční podpory projektu „FRVŠ 1419/2013/G1 Studijní opora pro tvorbu výkresové dokumentace“.