Úvod

Stavební výkresy vznikly jako studijní opora pro kreslení výkresů stavební části, zejména výkresů architektonicko-stavebního řešení. Studijní opora obsahuje grafické značky a vzorové soubory, které jsou potřebné pro zpracování studentských prací odevzdaných žáky v průběhu jejich studia.

CAD standardy

CAD standardy byly vytvořeny jako studijní opora pro kreslení výkresů stavební části, tzn. výkresů architektonicko-stavebního řešení, situací a požárních výkresů. Rádi bychom upozornili, že se jedná o doporučené a nezávazné nastavení, které ma za cíl pomoci dodržovat standardy a zpřehlednit práci studentům a začínajícím uživatelům některého z CAD, BIM programů.

Stavební výkresy

Studijní opora pro kreslení výkresů stavební části. Opora obsahuje grafické značky a šablony, které jsou potřebné pro zpracování studentských prací v programech podporujících počítačové projektování staveb (CAD, BIM).